Informatie, tips en advies
Ontdek hier de beste deals

Wanneer je ouder wordt kom je er vanzelf achter dat je steeds meer hulp nodig hebt. Dat heeft tot gevolg dat hulp in huis iets is waar haast niet meer aan valt te ontkomen. We keken naar een aantal manieren om deze hulp te krijgen. Ook keken we naar manieren om de hulp vergoed te krijgen. Langer zelfstandig wonen is immers iets wat voor vrijwel iedereen mogelijk is.

 

De kosten van hulp aan huis

Wanneer je op zoek gaat naar de kosten van hulp aan huis zal je vrijwel nooit een prijs te zien krijgen op het internet. De reden hiervan is dat deze zorg voor een groot deel wordt vergoed door de overheid. Daarnaast is de bijdrage die je nog wel moet betalen voor een groot deel inkomensafhankelijk. Bij de hoogte van deze bijdrage wordt een onderscheid gemaakt tussen hulp in het huishouden en sociale hulp. We zullen de diverse soorten hulp aan huis voor je toelichten.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is in ons land de meest verleende vorm van zorg. Daarbij denk je in eerste instantie alleen aan werk wat een familielid of buurman of buurvrouw vrijwillig en kosteloos doet maar dit is niet altijd het geval. Wanneer jij een budget hebt om zorg in te huren voor jouw persoonlijke verzorging of voor bijvoorbeeld de schoonmaak van je huis mag je daar een informeel tarief voor betalen. Dat informele tarief bedraagt bij benadering 20 euro per maand. Deze hulp mag dan ook komen van mensen die er geen diploma’s voor hebben en die er geen opleiding voor volgen. Men mag helpen als mantelzorger maar daarbij mag men niet meer dan 36 uur per week voor jou zorgen. Mantelzorg die niet wordt vergoed in de vorm van een budget, dus mantelzorg die wel gratis wordt verleend, mag je eens per jaar vergoeden met een zogeheten mantelzorg compliment. Daarbij krijgt de mantelzorger eens per jaar een beperkte vergoeding namens de gemeente. De hoogte van dit mantelzorgcompliment wisselt per jaar en per gemeente. Het gaat dus meer om een cadeautje dan om een vorm van inkomen.

 

Respijtzorg

Respijtzorg is een vorm van zorg die wordt verleend wanneer jij nog thuis woont bij je partner of bij bijvoorbeeld je kinderen. De respijtzorg houdt in dat je gedurende een aantal dagen per maand bijvoorbeeld in een zorghotel mag verblijven waardoor de mantelzorgers even worden ontlast. Ook respijtzorg in de vorm van een dagbesteding is mogelijk. Hierbij ben je een aantal uren per week bij een groep waar professionele begeleiding is. Ook in dit geval is de mantelzorger even ontlast. Deze vorm van zorg wordt aangeboden wanneer duidelijk kan worden gemaakt dat er bepaalde eisen aan de mantelzorger worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mantelzorg in geval van Alzheimer.

 

Huishoudelijke hulp door de thuiszorg

Wanneer het doen van jouw huishouden steeds problematischer wordt terwijl er niemand is om deze taken van jou over te nemen kan het zijn dat je gebruik maakt van de thuiszorg. Er vindt een indicatie plaats na een keukentafelgesprek met een wijkteam van de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van hulp vanuit een eigen netwerk. Is die hulp niet voor handen dan wordt er een aantal uren thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp bepaald. Het gaat dan om een aantal uren per week. Dit aantal uren wordt ieder jaar met behulp van de wijkverpleegkundige

opnieuw geïndiceerd.

 

Zorg inkopen via de WMO

Op het moment dat jij wordt geïndiceerd met de kanttekening dat je nog prima zelfstandig kan thuis wonen met de nodige begeleiding krijg je een budget voor zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit houdt in dat je zelf een zorgverlener mag kiezen uit een lijst die de gemeente aan jou doorgeeft. Dit zijn de zorg organisaties waarmee men een contract heeft afgesloten. Bij zorg via de WMO ofwel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betaal jij een bepaald bedrag aan eigen bijdrage per uur. Er wordt uitgegaan van een bepaald maximaal aantal uren wat hoort bij thuis wonen met een paar uur hulp. Ook hulp bij bijvoorbeeld de schoonmaak van jouw huis of het aan en uitkleden valt hieronder.

 

Zorg inkopen via een WLZ indicatie

Op het moment dat jij valt onder de doelgroep die eigenlijk recht heeft op een plek in een zorginstelling kan je eveneens zorg inkopen voor bij jou thuis. Je krijgt dan de beschikking over een Persoons Gebonden Budget. Dat houdt in dat je voor de posten verzorging, begeleiding individueel, begeleiding in een groep en verpleging zelf mensen mag gaan inhuren. Daarbij kan je uiteraard gebruik maken van de hulp vanuit een instelling. Je kan er echter ook voor kiezen om mantelzorg tegen een informeel bedrag af te nemen. Ook zijn er diverse mantelzorg organisaties waar jij hulp bij kunt inkopen. De hulp kan in natura worden geleverd of op een PGB basis. Bij hulp in natura krijg je de hulp vanuit een organisatie waarmee de zorgverzekeraar zaken doet. Je hoeft dan niet zelf de administratie bij te houden. Bij hulp op basis van een PGB houd je wel zelf de administratie bij. Je kiest dan ook zelf je zorgverleners uit.

 

Betaal niet teveel

Voor zorg betaalt niemand graag teveel. Dat is dan ook de reden waarom je eerst offertes opvraagt voor je deze zorg gaat inkopen. Dat doe je met onderstaande button. Je ontvangt gelijk een aantal vrijblijvende offertes en prijsopgaven om te vergelijken. Dit levert jou een prijsvoordeel tot 20 procent op.

 

Ontdek hier de beste deals